Language of document :

Žaloba podaná dne 11. prosince 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-119/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: ZZ (zástupci: D. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o převodu nároků žalobců na důchod do důchodového systému Unie, která uplatňují nová obecná prováděcí ustanovení týkající se článků 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu

Návrhová žádání žalobců

zrušit rozhodnutí o započtení jejich nároků na důchod získaných před jejich vstupem do služby Komise;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.