Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 20. decembrī – ZZ/ITSB

(lieta F-125/13)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt 2012. gada novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2011. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 31. decembrim, kā arī mērķus laikposmam no 2013. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim, un prasība atlīdzināt zaudējumus

Prasītāja prasījumi:

Civildienesta tiesai atcelt 2013. gada 15. marta prasītāja novērtējuma ziņojumu par laikposmu no 2011. gada 1. oktobra līdz 2012. gada 31. decembrim;

Civildienesta tiesai atcelt mērķus, ko ITSB noteica prasītājam laikposmam no 2013. gada janvāra līdz decembrim;Civildienesta tiesai piespriest ITSB samaksāt prasītājam zaudējumu atlīdzību atbilstošā apmērā, kas noteikts atbilstoši Civildienesta tiesas ieskatiem, par viņa ciesto morālo un nemateriālo kaitējumu;piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.