Language of document : ECLI:EU:C:2012:336

A Bíróság elnökének 2012. június 8‑i végzése – Schenker kontra Lan Airlines és társai

(C‑600/11. P.(I) sz. ügy)

„Fellebbezés – Beavatkozás – A jogvita kimeneteléhez fűződő érdek”

Bírósági eljárás – Beavatkozás – Elfogadhatósági feltételek – A jogvita kimeneteléhez fűződő érdek – Fogalom – A közvetlen és fennálló érdek követelménye – Kartell fennállását megállapító és bírságot kiszabó bizottsági határozat jogszerűségével kapcsolatos jogvita – A kartellben részt vevő vállalkozások ügyfelei közvetlen érdekének hiánya – A kartell által okozott kárért kártérítésre jogosult ügyfél – A kartellel kapcsolatos közigazgatási eljárás dokumentumaihoz való hozzáférés iránti kérelmet benyújtó ügyfél – A relevancia hiánya (EUMSZ 101. cikk; a Bíróság alapokmánya, 40. cikk, második bekezdés; 1049/2001 európai parlamenti és tanácsi rendelet) (vö. 10., 12–16., 23–25. pont)

Tárgy

Fellebbezés a Törvényszék (hatodik tanács) T‑40/11. sz., Lan Airlines és Lan Cargo kontra Bizottság ügyben 2011. október 25‑én hozott végzése ellen, amellyel a Törvényszék elutasította a Schenker AG beavatkozási kérelmét – A jogvita kimeneteléhez fűződő érdek – Az EUMSZ 101. cikk, az EGT‑Megállapodás 53. cikke, valamint a Svájci Államszövetség és az Európai Közösség között a légi közlekedésre vonatkozóan létrejött megállapodás 8. cikke alkalmazására vonatkozó eljárásban (COMP/39258 – „légi árufuvarozás”‑ügy) hozott, 2010. november 9‑i C(2010) 7694 végleges bizottsági határozat megsemmisítésével kapcsolatos jogvita.

Rendelkező rész

1)

A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2)

A Bíróság a Schenker AG‑t kötelezi a költségek viselésére.