Language of document : ECLI:EU:F:2012:186

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
(τρίτο τμήμα)

της 12ης Δεκεμβρίου 2012

Υπόθεση F‑70/11

Giorgio Lebedef

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Υπάλληλοι — Περίοδος αξιολογήσεως του έτους 2008 — Απαλλαγή από την εργασία κατά το ήμισυ του ωραρίου για σκοπούς συνδικαλιστικής εκπροσωπήσεως — Έκθεση αξιολογήσεως που καλύπτει τα καθήκοντα που ασκεί ο υπάλληλος στην υπηρεσία όπου έχει τοποθετηθεί — Διαβούλευση με την ομάδα ad hoc — Ορισμός υπαλλήλου, σύμφωνα με τον ΚΥΚ, σε όργανο εκπροσωπήσεως του προσωπικού — Ορισμός υπαλλήλου, από συνδικαλιστική οργάνωση, σε όργανο εκπροσωπήσεως του προσωπικού — Προσφυγή προδήλως στερούμενη παντελώς νομικής βάσεως»

Αντικείμενο: Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο G. Lebedef ζητεί την ακύρωση της εκθέσεως αξιολογήσεως που καλύπτει τα καθήκοντα τα οποία ασκούσε στην υπηρεσία όπου είχε τοποθετηθεί για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008.

Απόφαση: Η προσφυγή απορρίπτεται ως προδήλως αβάσιμη. Ο προσφεύγων φέρει τα δικαστικά έξοδά του, καθώς και τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε η Επιτροπή.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Εκπροσώπηση — Απαλλαγή από την εργασία κατά το ήμισυ του ωραρίου για συνδικαλιστικούς σκοπούς — Ορισμός υπαλλήλου, από συνδικαλιστική οργάνωση, σε όργανο εκπροσωπήσεως του προσωπικού για το ήμισυ του απομένοντος χρόνου — Επιτρέπεται — Προϋποθέσεις

2.      Υπάλληλοι — Βαθμολογία — Έκθεση αξιολογήσεως — Εξουσία εκτιμήσεως των αξιολογητών — Δικαστικός έλεγχος — Όρια

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 43)

3.      Υπάλληλοι — Βαθμολογία — Έκθεση βαθμολογίας — Σύνταξη της εκθέσεως — Παράβαση των διαδικαστικών κανόνων — Συνέπειες επί του κύρους της εκθέσεως βαθμολογίας — Προϋποθέσεις

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 43)

1.      Υπάλληλος ο οποίος έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση ασκήσεως των καθηκόντων του κατά το ήμισυ του χρόνου εργασίας για συνδικαλιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς εκπροσωπήσεως του προσωπικού μπορεί επιπλέον, στο πλαίσιο της ασκήσεως καθηκόντων κατά το απομένον ήμισυ του χρόνου, να οριστεί από συνδικαλιστική οργάνωση σε όργανο εκπροσωπήσεως του προσωπικού, έτσι ώστε να του παρέχεται η δυνατότητα να ασκεί συνδικαλιστικές δραστηριότητες. Εντούτοις, απαιτείται να αποδεικνύεται σαφώς ο ορισμός από συνδικαλιστική ή αντιπροσωπευτική επαγγελματική οργάνωση.

Εξάλλου, ένας τέτοιος ορισμός υπαλλήλου, σύμφωνα με τον ΚΥΚ ή από συνδικαλιστική οργάνωση, σε όργανο εκπροσωπήσεως του προσωπικού δεν μπορεί να έχει ούτε ως αντικείμενο ούτε ως αποτέλεσμα να μετατρέψει, de facto, μια χορηγούμενη για το ήμισυ του ωραρίου απαλλαγή από την εργασία για συνδικαλιστικούς σκοπούς ή για σκοπούς εκπροσωπήσεως του προσωπικού σε απαλλαγή καλύπτουσα το σύνολο του χρόνου εργασίας. Η παροχή σε υπάλληλο ο οποίος δεν έχει απαλλαγεί από την υποχρέωση ασκήσεως των καθηκόντων του για σκοπούς εκπροσωπήσεως του προσωπικού της δυνατότητας να αφιερώνει στην εκπροσώπηση του προσωπικού όλο σχεδόν το ωράριο εργασίας του ή ακόμα και το σύνολο του ωραρίου του, έτσι ώστε να αφιερώνει ελάχιστο ή ακόμα και μηδενικό χρόνο εργασίας στην υπηρεσία όπου έχει τοποθετηθεί, έχει ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση του συστήματος το οποίο προβλέπεται από τις διάφορες συμφωνίες που έχουν συναφθεί μεταξύ Επιτροπής και συνδικαλιστικών ή αντιπροσωπευτικών επαγγελματικών οργανώσεων και μπορεί να συνιστά, αναλόγως των περιστάσεων, κατάχρηση δικαιώματος.

(βλ. σκέψεις 41 και 51)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 7 Μαΐου 2008, F‑36/07, Lebedef κατά Επιτροπής· 7 Ιουλίου 2009, F‑39/08, Lebedef κατά Επιτροπής, σκέψη 50 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

2.      Ο δικαστικός έλεγχος που ασκεί ο δικαστής της Ένωσης επί του περιεχομένου των εκθέσεων αξιολογήσεως περιορίζεται στον έλεγχο του νομότυπου της διαδικασίας, της ακρίβειας των πραγματικών περιστατικών και της τυχόν υπάρξεως πρόδηλης πλάνης εκτιμήσεως ή καταχρήσεως εξουσίας. Δεν απόκειται στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να ελέγξει το βάσιμο της εκτιμήσεως της Διοικήσεως όσον αφορά τις επαγγελματικές ικανότητες του υπαλλήλου, όταν αυτή περιέχει σύνθετες αξιολογικές κρίσεις, οι οποίες, ως εκ της φύσεώς τους, δεν επιδέχονται αντικειμενική επαλήθευση.

(βλ. σκέψη 58)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 29 Σεπτεμβρίου 2011, F‑80/10, AJ κατά Επιτροπής, σκέψη 32 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

3.      Για να συνιστά μια παράβαση των διαδικαστικών κανόνων ουσιώδη παρατυπία, ικανή να επηρεάσει το κύρος της επίδικης εκθέσεως βαθμολογίας, πρέπει η έκθεση να μπορούσε να έχει διαφορετικό περιεχόμενο αν δεν υφίστατο η παράβαση αυτή.

(βλ. σκέψη 63)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 9 Μαρτίου 1999, T‑212/97, Hubert κατά Επιτροπής, σκέψη 53 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία