Language of document : ECLI:EU:F:2012:189

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2012. december 12.

F‑109/11. sz. ügy

Giorgio Lebedef

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – A 2009. évi értékelési időszak – Szakszervezeti képviseleti célokból történő, félmunkaidős munkavégzés alóli mentesítés – A beosztás szerinti szervezeti egységnél végzett feladatokra vonatkozó értékelő jelentés– Személyzeti szabályzat alapján történő kijelölés – Szakszervezet általi kijelölés – Nyilvánvalóan minden jogi alapot nélkülöző kereset”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amellyel G. Lebedef a beosztás szerinti szervezeti egységénél végzett feladatokra kiterjedő, 2009. január 1‑jétől december 31‑ig terjedő időszakra vonatkozó értékelő jelentés megsemmisítését kéri.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan megalapozatlant elutasítja. A felperes viseli saját költségeit és a Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Képviselet – Szakszervezeti célokból történő, félmunkaidős munkavégzés alóli mentesítés – Szakszervezet általi kijelölés a fennmaradó idő felére – Megengedhetőség – Feltételek

2.      Tisztviselők – Értékelés – Értékelő jelentés – Elkészítés – A személyi állomány képviseletét ellátó tisztviselők – A Bizottság által létrehozott rendszer – Ad hoc értékelő csoporttal folytatott konzultáció – Célkitűzés

3.      Tisztviselők – Értékelés – Értékelő jelentés – Az értékelőket megillető mérlegelési jogkör – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok

(Személyzeti szabályzat, 43. cikk)

1.      Azt a tisztviselőt, akit szakszervezeti célokból vagy a személyi állomány képviseletének céljából félmunkaidős munkavégzés alól mentesítettek, ezen túlmenően a fennmaradó munkaidő felében gyakorolt feladatai keretében szakszervezet kijelölheti szakszervezeti tevékenységek gyakorlására. A szakszervezet vagy szakmai képviseleti szervezet általi kijelölést azonban egyértelműen meg kell állapítani.

Egyébiránt az ilyen szakszervezet általi vagy személyzeti szabályzat alapján történő kijelölésnek nem lehet sem célja, sem pedig eredménye az, hogy a szakszervezeti célokból vagy a személyi állomány képviseletének céljából a munkaidő felére megadott, munkavégzés alóli mentesítés gyakorlatilag teljes munkaidő alóli mentesítéssé alakul. Annak elfogadása, hogy az a tisztviselő vagy egyéb alkalmazott, akit nem mentesítettek a személyi állomány képviselete céljából feladatai végzése alól, munkaideje majdnem egészét vagy akár teljes egészét a személyi állomány képviseletére fordítja, és így munkaidejéből csak keveset vagy semmit nem fordít a beosztás szerinti szervezeti egységére, a Bizottság és a szakszervezetek, illetve szakmai képviseleti szervezetek közötti megállapodásokkal létrehozott rendszer megkerülését eredményezi, és az adott ügy körülményei között joggal való visszaélésnek minősülhet.

(lásd a 42. és 54. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑36/07. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 2008. május 7‑én hozott ítélete; F‑39/08. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 2009. július 7‑én hozott ítéletének 50. pontja, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

2.      A Bizottság által a személyzeti képviselői feladatokat ellátó tisztviselők értékelésére vonatkozóan létrehozott rendszer keretein belül az ad hoc csoporttal való konzultáció célja, hogy az értékelő számára szükséges információkkal szolgáljon az értékelt tisztviselő által a személyi állomány képviselőjeként vagy szakszervezeti képviselőként ellátott feladatokra vonatkozóan.

(lásd a 45. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑326/01. sz., Lebedef kontra Bizottság ügyben 2003. november 5‑én hozott ítéletének 54. pontja.

3.      Az értékelő jelentések tartalmának uniós bíróság általi felülvizsgálata az eljárás szabályszerűségének, a tények pontosságának, valamint nyilvánvaló mérlegelési hiba vagy hatáskörrel való visszaélés hiányának ellenőrzésére korlátozódik. A Törvényszéknek nem feladata az adminisztráció által valamely tisztviselő szakmai képességeiről kialakított értékelés megalapozottságának felülvizsgálata, ha ezen értékelés összetett értékítéleteket tartalmaz, amelyeket természetüknél fogva nem lehet objektív módon vizsgálni.

(lásd a 61. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑80/10. sz., AJ kontra Bizottság ügyben 2011. szeptember 29‑én hozott ítéletének 32. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.