Language of document : ECLI:EU:F:2012:187

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2012. december 12.

F‑77/11. sz. ügy

Kris Van Neyghem

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Közszolgálat – Tisztviselők – Előléptetés – 2007. évi előléptetési időszak – Az előléptetés megtagadása – Megsemmisítés – Végrehajtási intézkedések – Az érdemek új összehasonlító vizsgálata”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke alapján alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján előterjesztett kereset, amelyben K. Van Neyghem lényegében egyrészt az őt a 2007. évi előléptetési időszakban az asszisztensek csoportjának (AST) 7. besorolási fokozatába elő nem léptető, az Európai Unió Tanácsa által 2010. október 1‑jén elfogadott határozat megsemmisítését kéri, amelynek elfogadására a Törvényszék F‑53/08. sz., Bouillez és társai kontra Tanács ügyben 2010. május 5‑én hozott ítéletében (a továbbiakban: 2010. május 5‑i ítélet) foglaltak végrehajtása érdekében az érdemek tekintetében lefolytatott új összehasonlító vizsgálat nyomán került sor, másrészt kéri az emiatt őt állítólagosan ért vagyoni és nem vagyoni kár megtérítését.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja. A Tanács maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni a K. Van Neyghem részéről felmerült költségek negyedét. A felperes maga viseli a saját költségei háromnegyedét.

Összefoglaló

Tisztviselők – Előléptetés – Az érdemek összehasonlító vizsgálata – Az adminisztráció mérlegelési jogköre – Bírósági felülvizsgálat – Korlátok

(Személyzeti szabályzat, 45. cikk)

Azon érdemek összehasonlító vizsgálata során, amelyeket a személyzeti szabályzat 45. cikke szerinti előléptetési határozat meghozatala során figyelembe kell venni, a kinevezésre jogosult hatóság széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik.

Az adminisztráció széles mérlegelési jogkörrel rendelkezik különösen a tekintetben, hogy milyen jelentőséget tulajdonít a személyzeti szabályzat 45. cikkének (1) bekezdésében említett három szempontnak, mivel e rendelkezések nem zárják ki a súlyozás lehetőségét.

A kinevezésre jogosult hatóság ezen mérlegelési jogkörét azonban a szolgálat érdekében és az egyenlő bánásmód elvének megfelelően e vizsgálat gondos és pártatlan lefolytatásának szükségessége korlátozza. E vizsgálatot a gyakorlatban az egyenlőség alapján, és összehasonlítható információforrásokból és adatokból kiindulva kell elvégezni.

E tekintetben a bíróság által gyakorolt felülvizsgálatnak arra a kérdésre kell korlátozódnia, hogy tekintettel azokra a módokra és eszközökre, amelyek az adminisztráció álláspontjának kialakulásához vezethettek, az adminisztráció a nem kifogásolható kereteken belül maradt‑e, és mérlegelési jogkörével nem élt‑e nyilvánvalóan hibásan.

(lásd a 38–41. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑132/03. sz., Casini kontra Bizottság ügyben 2005. szeptember 15‑én hozott ítéletének 52. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

a Közszolgálati Törvényszék F‑104/09. sz., Canga Fano kontra Tanács ügyben 2011. március 24‑én hozott ítéletének 68. pontja, az ítélettel szemben T‑281/11. P. ügyszám alatt fellebbezés van folyamatban az Európai Unió Törvényszéke előtt; F‑9/10. sz., AC kontra Tanács ügyben 2011. szeptember 28‑án hozott ítéletének 14. pontja.