Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 20. března 2014 – Evropská komise v. Litevská republika

(Věc C-61/12)1

„Nesplnění povinnosti státem – Registrace motorových vozidel – Články 34 SFEU a 36 SFEU – Směrnice 70/311/EHS – Směrnice 2007/46/ES – Pravostranný provoz v členském státě – Povinnost přemístit pro účely registrace osobních automobilů mechanismus řízení umístěný vpravo na levou stranu vozidla“

Jednací jazyk: litevština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: A. Steiblytė, G. Wilms a G. Zavvos, zmocněnci)

Žalovaná: Litevská republika (zástupci: D. Kriaučiūnas a R. Krasuckaitė, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Estonská republika (zástupkyně: M. Linntam, zmocněnkyně), Lotyšská republika (zástupci: I. Kalniņš a A. Nikolajeva, zmocněnci), Polská republika (zástupci: B. Majczyna a M. Szpunar, zmocněnci)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem – Porušení článku 34 SFEU, čl. 2a směrnice Rady 70/311/EHS ze dne 8. června 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Úř. věst. L 133, s. 10; Zvl. vyd. 13/01, s. 90), jakož i čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 263, s. 1) – Vnitrostátní právní předpisy zakazující registraci nových osobních motorových vozidel, jejichž řízení je umístěno na pravé straně navzdory tomu, že tato vozidla jsou v souladu s požadavky stanovenými v rámcové směrnici a zvláštních směrnicích – Odmítnutí registrovat osobní vozidla, jejichž řízení je umístěno na pravé straně, která byla předtím registrovaná v jiném členském státě

Výrok

Litevská republika tím, že zakazuje registraci osobních automobilů, jejichž volant je umístěn vpravo, anebo pro účely registrace osobních automobilů, jejichž mechanismus řízení se nachází vpravo, nových, nebo dříve zaregistrovaných v jiném členském státě, požaduje, aby byl volant přemístěn doleva, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 2a směrnice Rady 70/311/EHS ze dne 8. června 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, z čl. 4 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice), jakož i z článku 34 SFEU.

Litevské republice se ukládá náhrada nákladů řízení.

Estonská republika, Lotyšská republika a Polská republika ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 118, 21.4.2012.