Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 20ής Μαρτίου 2014 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Λιθουανίας

(Υπόθεση C-61/12) 1

(Παράβαση κράτους μέλους – Ταξινόμηση των μηχανοκίνητων οχημάτων – Άρθρα 34 ΣΛΕΕ και 36 ΣΛΕΕ – Οδηγία 70/311/EOK – Οδηγία 2007/46/ΕΚ – Δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας σε κράτος μέλος – Υποχρέωση, προκειμένου να γίνει η ταξινόμηση, να μετακινηθεί στην αριστερή πλευρά το σύστημα διευθύνσεως των επιβατηγών οχημάτων στα οποία το σύστημα αυτό είναι τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά)

Γλώσσα διαδικασίας: η λιθουανική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: A. Steiblytė, G. Wilms και Γ. Ζαββός)

Καθής: Δημοκρατία της Λιθουανίας (εκπρόσωποι: D. Kriaučiūnas και R. Krasuckaitė)

Παρεμβαίνουσες υπέρ της καθής: Δημοκρατία της Εσθονίας (εκπρόσωπος: M. Linntam), Δημοκρατία της Λετονίας (εκπρόσωποι: I. Kalniņš και A. Nikolajeva), Δημοκρατία της Πολωνίας (εκπρόσωποι: B. Majczyna και M. Szpunar)

Αντικείμενο

Παράβαση κράτους μέλους – Παράβαση του άρθρου 34 ΣΛΕΕ, του άρθρου 2α της οδηγίας 70/311/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στο σύστημα διευθύνσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (EE ειδ. έκδ. 13/001, σ. 93), καθώς και του άρθρου 4, παράγραφος 3, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263, σ. 1) – Εθνική νομοθεσία που απαγορεύει την ταξινόμηση καινούργιων επιβατηγών οχημάτων το πηδάλιο των οποίων είναι τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά μολονότι τα οχήματα αυτά πληρούν τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την οδηγία-πλαίσιο και από τις επιμέρους οδηγίες – Άρνηση ταξινομήσεως επιβατηγών οχημάτων το τιμόνι των οποίων είναι τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά και τα οποία είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Απαγορεύοντας την ταξινόμηση των επιβατηγών αυτοκινήτων το πηδάλιο των οποίων είναι τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά και/ή αξιώνοντας, προκειμένου να προβεί σε ταξινόμηση των επιβατηγών αυτοκινήτων το σύστημα διευθύνσεως των οποίων είναι τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά, είτε αυτά είναι καινούργια είτε είχαν προηγουμένως ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος, τη μετακίνηση του πηδαλίου στην αριστερή πλευρά, η Δημοκρατία της Λιθουανίας παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 2α της οδηγίας 70/311/EOK του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στο σύστημα διευθύνσεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, από το άρθρο 4, παράγραφος 3, της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο), καθώς και από το άρθρο 34 ΣΛΕΕ.

Καταδικάζει τη Δημοκρατία της Λιθουανίας στα δικαστικά έξοδα.

Η Δημοκρατία της Εσθονίας, η Δημοκρατία της Λετονίας και η Δημοκρατία της Πολωνίας φέρουν τα δικαστικά έξοδά τους.

____________

1 ΕΕ C 118 της 21.4.2012, σ. 12.