Language of document :

Presuda Suda (peto vijeće) od 20. ožujka 2014. – Europska komisija protiv Republike Litve

(Predmet C-61/12)1

(Povreda obveze države članice – Registracija motornih vozila – Članci 34. i 36. UFEU-a – Direktiva 70/311/EEZ – Direktiva 2007/46/EZ – Vožnja desnom stranom u državi članici – Obveza, u svrhu registracije, premještanja uređaja za upravljanje na lijevu stranu na osobnim automobilima kod kojih je isti smješten na desnoj strani)

Jezik postupka: litavski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: A. Steiblytė, G. Wilms i G. Zavvos, agenti)

Tuženik: Republika Litva (zastupnici: D. Kriaučiūnas i R. Krasuckaitė, agenti)

Intervenijenti na strani tuženika: Republika Estonija (zastupnik: M. Linntam, agent), Republika Latvija (zastupnici: I. Kalniņš i A. Nikolajeva, agenti), Republika Poljska (zastupnici: B. Majczyna i M. Szpunar, agenti)

Predmet

Povreda obveze države članice – Povreda članka 34. UFEU, članka 2. bis Direktive Vijeća 70/311/EEZ od 8. lipnja 1970., o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na uređaj za upravljanje motornim vozilima i njihovim prikolicama (SL L 133, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 30., str. 3.), kao i članka 4. stavka 3. Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007., o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) (SL L 263, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 35., str. 103.) – Nacionalni propisi koji zabranjuju registraciju novih osobnih vozila s upravljačem na desnoj strani iako ova vozila ispunjavaju tehničke zahtjeve ustanovljene Okvirnom direktivom i posebnim direktivama – Odbijanje registracije vozila s upravljačem na desnoj strani prethodno registriranih u nekoj drugoj državi članici

Izreka

Zabranjujući registraciju osobnih vozila kod kojih se uređaj za upravljanje nalazi s desne strane i/ili zahtijevajući za registraciju osobnih vozila kod kojih se uređaj za upravljanje nalazi s desne strane, novih ili prethodno registriranih u nekoj drugoj državi članici, premještanje upravljača na lijevu stranu, Republika Litva povrijedila je obveze koje ima na temelju članka 2.a Direktive 70/311/EEZ Vijeća od 8. lipnja 1970. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na uređaj za upravljanje motornim vozilima i njihovim prikolicama, članka 4. stavka 3. Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila (Okvirna direktiva) i članka 34. UFEU-a (a).

Republici Litvi nalaže se snošenje troškova.

Republika Estonija, Republika Latvija i Republika Poljska snose vlastite troškove.

____________

1 SL C 118, 21.4.2012.