Language of document :

2014 m. kovo 20 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija / Lietuvos Respublika

(Byla C-61/12)1

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – Motorinių transporto priemonių registravimas – SESV 34 ir 36 straipsniai – Direktyva 70/311/EEB – Direktyva 2007/46/EB – Eismas dešiniąja kelio puse valstybėje narėje – Pareiga perkelti vairavimo mechanizmą iš dešinės pusės į kairę registruojant lengvuosius automobilius)

Proceso kalba: lietuvių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Steiblytės, G. Wilms ir G. Zavvos

Atsakovė: Lietuvos Respublika, atstovaujama D. Kriaučiūno ir R. Krasuckaitės

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Estijos Respublika, atstovaujama M. Linntam, Latvijos Respublika, atstovaujama I. Kalniņš ir A. Nikolajeva, Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna ir M. Szpunar

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas – SESV 34 straipsnio, 1970 m. birželio 8 d. Tarybos direktyvos 70/311/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų vairavimo mechanizmu, suderinimo (OL L 133, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 1 t., p. 90) 2a straipsnio ir 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, p. 1), 4 straipsnio 3 dalies pažeidimas – Nacionalinės teisės aktai, kuriais draudžiama registruoti naujus lengvuosius automobilius su vairavimo mechanizmu dešinėje pusėje, nepaisant šių transporto priemonių atitikties Pagrindų direktyvos ir specialiųjų direktyvų reikalavimams – Atsisakymas registruoti lengvuosius automobilius su vairavimo mechanizmu dešinėje pusėje, anksčiau įregistruotus kitoje valstybėje narėje.

Rezoliucinė dalis

Drausdama registruoti lengvuosius automobilius, kurių vairas įrengtas dešinėje pusėje, ir (arba) reikalaudama prieš registruojant perkelti naujų ar anksčiau kitoje valstybėje narėje registruotų lengvųjų automobilių vairavimo mechanizmą iš dešinės pusės į kairę Lietuvos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1970 m. birželio 8 d. Tarybos direktyvos 70/311/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų vairavimo mechanizmu, suderinimo 2a straipsnį, 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/46/EB, nustatančios motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva), 4 straipsnio 3 dalį bei pagal SESV 34 straipsnį.

Priteisti iš Lietuvos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Estijos Respublika, Latvijos Respublika ir Lenkijos Respublika padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 118, 2012 4 21.