Language of document :

Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 20. marca 2014 – Evropska komisija proti Republiki Litvi

(Zadeva C-61/12)1

(Neizpolnitev obveznosti države – Registracija motornih vozil – Člena 34 PDEU in 36 PDEU – Direktiva 70/311/EGS – Direktiva 2007/46/ES – Vožnja po desni v državi članici – Obveznost, da se za namen registracije krmilje osebnih vozil iz desne strani premesti na levo)

Jezik postopka: litovščina

Stranke

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Steiblytė, G. Wilms in G. Zavvos, agenti)

Tožena stranka: Republika Litva (zastopnika: D. Kriaučiūnas in R. Krasuckaitė, agenta)

Intervenientke v podporo toženi stranki: Republika Estonija (zastopnik: M. Linntam, agent), Republika Latvija (zastopnika: I. Kalniņš in A. Nikolajeva, agenta), Republika Poljska (zastopnika: B. Majczyna in M. Szpunar, agenta)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev člena 34 PDEU, člena 2a Direktive Sveta z dne 8. junija 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o krmilju za motorna in priklopna vozila (70/311/EEC) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 1, str. 90), in člena 4(3) Direktive 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL 2007 L 263, str. 1) – Nacionalna zakonodaja, ki prepoveduje registracijo novih osebnih vozil, ki se jih vozi po desni strani, čeprav ta vozila izpolnjujejo zahteve iz Okvirne direktive in iz posamičnih direktiv – Zavrnitev registracije osebnih vozil, ki se jih vozi po desni strani in ki so bila prej registrirana v drugi državi članici

Izrek

Republika Litva s tem, da je prepovedala registracijo osebnih vozil, ki imajo volan nameščen na desni strani, in/ali kot pogoj za registracijo novega osebnega vozila ali v drugi državi članici že registriranega vozila, ki ima krmilje nameščeno na desni strani, določila, da se mora volan premestiti na levo stran, ni izpolnila obveznosti iz člena 2a Direktive Sveta z dne 8. junija 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o krmilju za motorna in priklopna vozila (70/311/EGS), člena 4(3) Direktive 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) in člena 34 PDEU.

Republiki Litvi se naloži plačilo stroškov.

3.    Republika Estonija, Republika Latvija in Republika Poljska nosijo svoje stroške.

____________

1 UL C 118, 21.4.2012.