Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de grande instance de Nîmes (Prantsusmaa) 28. veebruaril 2014 – Jean-Claude Van Hove versus CPN Assurance SA

(kohtuasi C-96/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de grande instance de Nîmes

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Jean-Claude Van Hove

Kostja: CPN Assurance SA

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 5. aprilli 1993. aasta direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes1 artikli 4 lõiget 2 tuleb tõlgendada nii, et selles õigusnormis esinev lepingu põhiobjekti määratleva tingimuse mõiste hõlmab kindlustuslepingus sätestatud tingimust, mille eesmärk on tagada laenuvõtja laenumaksed tema täieliku töövõimetuse korral ja mis välistab selle tagatise kohaldamise, kui viimane tunnistatakse suuteliseks tegelema tasustamata tegevusega?

____________

1 EÜT L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.