Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de grande instance de Nîmes (Ranska) on esittänyt 28.2.2014 – Jean-Claude Van Hove v. CNP Assurance SA

(Asia C-96/14)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de grande instance de Nîmes

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Jean-Claude Van Hove

Vastaaja: CNP Assurance SA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista 5.4.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/13/ETY1 4 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettua sopimuksen pääkohteen määrittelyä koskevan ehdon käsite kattaa vakuutussopimuksen, jonka tarkoituksena on taata lainanantajalle maksamatta olevista lyhennyksistä huolehtiminen lainanottajan täyden työkyvyttömyyden tapauksessa, ehdon, jossa suljetaan vakuutettu kyseisen vakuutussuojan ulkopuolelle, jos hänen katsotaan kykenevän palkattomaan toimintaan?

____________

1 EYVL L 95, s. 29.