Language of document :

2014 m. vasario 28 d. Tribunal de grande instance de Nîmes (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Jean-Claude Van Hove prieš CNP Assurance SA

(Byla C-96/14)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de grande instance de Nîmes

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: Jean-Claude Van Hove

Atsakovė: CNP Assurance SA

Prejudicinis klausimas

Ar 1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyvos 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais1 4 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad šioje nuostatoje nurodyta sutarties sąlygos, susijusios su pagrindinio sutarties dalyko apibrėžtimi, sąvoka apima sąlygą, įtvirtintą draudimo sutartyje, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų padengtos paskolos davėjui mokėtinos įmokos paskolos gavėjo visiško nedarbingumo atveju, pagal kurią apdraustajam asmeniui netaikoma ši garantija, jeigu pripažįstama, kad jis gali užsiimti neatlygintine veikla?

____________

1 OL L 95, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 2 t., p. 288.