Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de tribunal de grande instance de Nîmes (Franța) la 28 februarie 2014 – Jean-Claude Van Hove/CNP Assurance SA

(Cauza C-96/14)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de grande instance de Nîmes

Părțile din procedura principală

Reclamant: Jean-Claude Van Hove

Pârâtă: CNP Assurance SA

Întrebarea preliminară

Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii1 trebuie interpretat în sensul că noțiunea de clauză care se referă la definirea obiectului contractului vizată de această prevedere cuprinde o clauză stipulată într-un contract de asigurare având ca obiect garantarea acoperirii ratelor datorate împrumutătorului în caz de incapacitate totală de muncă a împrumutatului, care exclude asiguratul de la beneficiul acestei garanții dacă este declarat apt să exercite o activitate neremunerată?

____________

1     JO L 95, p. 29, Ediţie specială, 15/vol. 2, p. 273.