Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo tribunal de grande instance de Nîmes (Francija) 28. februarja 2014 – Jean-Claude Van Hove proti CNP Assurance SA

(Zadeva C-96/14)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de grande instance de Nîmes

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Jean-Claude Van Hove

Tožena stranka: CNP Assurance SA

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 4(2) Direktive Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah1 razlagati tako, da pojem pogodbenega pogoja, ki opredeljuje glavni predmet pogodbe, iz te določbe zajema pogoj v zavarovalni pogodbi za kritje obrokov, ki jih je treba plačati posojilodajalcu, v primeru posojilojemalčeve popolne nezmožnosti za delo, na podlagi katerega zavarovanec do tega kritja ni upravičen, če je ugotovljeno, da lahko opravlja neplačano dejavnost?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 2, str. 288.