Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 27. februar 2014 – Walton mod Kommissionen

(Sag F-32/13) 1

(Personalesag – midlertidigt ansat – udtrædelsespenge – udtrædelse fastsat ved dom af De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans - fastlæggelse af udtrædelsesdatoen – materiel retskraft – afgørelser truffet af ansættelsesmyndigheden, der er blevet endelige på grund af manglende anfægtelse – den indledende administrative procedure ikke overholdt – åbenbart afvisningsgrundlag)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Robert Walton (Oxford, Det Forenede Kongerige) (ved advokat F. Moyse)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og A.-C. Simon, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afslaget på ansøgningen om udbetaling af det ubetalte restbeløb, som Kommissionen burde have betalt sagsøgeren som udtrædelsespenge

Konklusion

Sagen afvises.

Robert Walton bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

____________

1     EUT L 207 af 20.7.2013, s. 58.