Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 27.2.2014 – Walton v. komissio

(Asia F-32/13)1

(Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Eroraha – Irtisanoutuminen, joka on todettu Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiolla – Irtisanoutumispäivän määrittäminen – Oikeusvoima – Nimittävän viranomaisen päätökset, joista on tullut lopullisia, kun niihin ei ole haettu muutosta – Edeltävän hallinnollisen menettelyn noudattamatta jättäminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Robert Walton (Oxford, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustaja: asianajaja F. Moyse)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Currall ja A.-C. Simon)

Oikeudenkäynnin kohde

Sellaisen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla hylättiin vaatimus sellaisen maksamattoman määrän korvaamiseksi, joka komission olisi pitänyt maksaa kantajalle erorahana

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Robert Walton vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 207, 20.7.2013, s. 58.