Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 27. veljače 2014. – Walton protiv Komisije

(Predmet F-32/13)1

(Javna služba – Član privremenog osoblja – Otpremnina – Ostavka utvrđena presudom Prvostupanjskog suda Europskih zajednica – Utvrđenje datuma ostavke – Načelo pravomoćnosti – Odluke tijela za imenovanja koje postaju konačne u nedostatku podnošenja tužbe – Nepoštivanje prethodnog upravnog postupka – Očita nedopuštenost)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Robert Walton (Oxford, Ujedinjena Kraljevina) (zastupnik: F. Moyse, avocat)Tuženik: Europska komisija (zastupnici: J. Currall i A.-C. Simon, agenti)PredmetZahtjev za poništenje odbijanja zahtjeva tužitelja za dobivanje naknade neisplaćene plaće koju je Komisija trebala isplatiti s naslova otpremnine.Izreka rješenja Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena. R. Walton snosi svoje troškove i nalaže mu se da snosi troškove Europske komisije.