Language of document :

Civildienesta tiesas trešās palātas 2014. gada 27. februāra rīkojums – Walton/Komisija

(lieta F-32/13) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Atlaišanas pabalsts – Atbrīvošana no amata, kas konstatēta ar Eiropas Kopienu Pirmās instances tiesas lēmumu – Atbrīvošanas no amata datuma noteikšana – Res judicata spēks – Iecēlējinstitūcijas lēmumi, kas kļuvuši galīgi, jo nav iesniegta prasība tiesā – Iepriekšēja administratīvā procesa neievērošana – Acīmredzama nepieņemamība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Robert Walton (Oksforda, Apvienotā Karaliste) (pārstāvis – F. Moyse, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Currall un A.-C. Simon)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru ir noraidīts lūgums atlīdzināt nesamaksāto summu, kas Komisijai bija jāsamaksā prasītājam kā atlaišanas pabalstsRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu;R. Walton sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.