Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 27 februarie 2014 – Walton/Comisia

(Cauza F-32/13)1

(Funcție publică – Agent temporar – Indemnizație de plecare – Demisie constatată printr-o hotărâre a Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene – Stabilirea datei demisiei – Autoritate de lucru judecat – Decizii ale AIPN devenite definitive în lipsa unor acțiuni în contencios – Nerespectarea procedurii administrative prealabile – Inadmisibilitate vădită)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Robert Walton (Oxford, Regatul Unit) (reprezentant: F. Moyse, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanţi: J. Currall şi A.-C. Simon, agenţi)

Obiectul

Cerere de anulare a respingerii cererii de restituire a soldului neachitat pe care Comisia ar fi trebuit să îl plătească reclamantului cu titlu de indemnizație de plecareDispozitivulRespinge acțiunea ca fiind vădit inadmisibilă.Domnul Walton suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.