Language of document : ECLI:EU:C:2012:516

C‑355/10. sz. ügy

Európai Parlament

kontra

az Európai Unió Tanácsa

„Schengeni határ-ellenőrzési kódex – 2010/252/EU határozat – A külső tengeri határok őrzése – A határőrizetre vonatkozó kiegészítő részletszabályok bevezetése – A Bizottság végrehajtási jogköre – Terjedelem – Megsemmisítés iránti kérelem”

Összefoglaló – A Bíróság ítélete (nagytanács), 2012. szeptember 5.

1.        Megsemmisítés iránti kereset – A tagállamok, a Parlament, a Tanács és a Bizottság keresete – Az eljáráshoz fűződő érdek bizonyításától nem függő elfogadhatóság

(EUMSZ 263. cikk, (2) bekezdés)

2.        Megsemmisítés iránti kereset – A Parlament jogorvoslathoz való joga – A megtámadott jogi aktus elfogadására irányuló eljárás során a Parlament által elfoglalt álláspont – Hatás hiánya

(EUMSZ 263. cikk; a 2006/512 határozattal módosított 1999/468 tanácsi határozat, 5a. cikk, (4) bekezdés, e) pont)

3.        Intézmények jogi aktusai – Alapszabályozás és végrehajtási szabályozás – Végrehajtási szabályozás, amely nem módosíthatja és nem egészítheti ki az alapszabályozás alapvető fontosságú elemeit – Alapvető fontosságú elemeknek történő minősítés – Az érintett terület jellemzőinek és sajátosságainak figyelembevétele

(EUMSZ 290. cikk)

4.        Határellenőrzések, menekültügy és bevándorlás – A határok átlépéséről szóló közösségi kódex – 2010/252 határozat – Végrehajtási intézkedés – Az uniós jogalkotó hatáskörébe tartozó rendelkezéseket tartalmazó intézkedés – Az említett határozat megsemmisítése

(a 296/2008 rendelettel módosított 562/2006 parlamenti és tanácsi rendelet, 12. cikk, (5) bekezdés; 2010/252 tanácsi határozat)

5.        Megsemmisítés iránti kereset – Megsemmisítést kimondó ítélet – Joghatások – A Bíróság általi korlátozás – A határozat joghatásainak mindaddig történő fenntartása, amíg ésszerű határidőn belül nem lép a helyébe másik határozat – Jogbiztonsági indokokra alapított igazolás

(EUMSZ 264. cikk, második bekezdés)

1.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 37. pont)

2.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 38–40. pont)

3.        Amennyiben az uniós jog alapvető fontosságú szabályainak elfogadása az uniós jogalkotó hatáskörébe tartozik, e szabályokat az alapszabályozásban kell elfogadni, és nem képezhetik hatáskör‑átruházás tárgyát. Így nem képezhetik ilyen hatáskör‑átruházás tárgyát olyan rendelkezések, amelyeknek az elfogadásához az uniós jogalkotó saját felelősségi körébe tartozó politikai döntések szükségesek. Ebből következően a végrehajtási intézkedések nem módosíthatják az alapszabályozás alapvető fontosságú elemeit, és azt nem is egészíthetik ki új alapvető fontosságú elemekkel.

Az a kérdés, hogy valamely tárgykörnek melyek azok az elemei, amelyeket alapvetőnek kell minősíteni, nem az uniós jogalkotó kizárólagos mérlegelésének a tárgya, hanem annak olyan objektív elemeken kell alapulnia, amelyek bírósági felülvizsgálat tárgyát képezhetik. E tekintetben figyelembe kell venni az érintett terület jellemzőit és sajátosságait.

(vö. 64–68. pont)

4.        A külső tengeri határoknak az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség által koordinált operatív együttműködés keretében történő őrizete tekintetében a Schengeni Határ-ellenőrzési Kódex kiegészítéséről szóló 2010/252 határozatot meg kell semmisíteni, tekintettel arra, hogy a melléklete I. részének 2.4 pontja, amely előírja azokat az intézkedéseket, amelyeket a határőrök az észlelt hajókkal és az azok fedélzetén tartózkodó személyekkel szemben alkalmazhatnak, többek között lehetővé teszi a hajó megállítását, a fedélzetére szállást, a hajó átkutatását, lefoglalását, a fedélzeten tartózkodók átkutatását és őrizetbe vételét, valamint a hajónak vagy e személyeknek a valamely harmadik országba való irányítását, illetve az azon személyekkel vagy hajókkal szembeni kényszerintézkedések alkalmazását, akik vagy amelyek a lobogó szerinti állam szuverenitása alá tartozhatnak.

Mivel ugyanis az említett határozat a 296/2008 rendelettel módosított, a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni határ-ellenőrzési kódex) létrehozásáról szóló 562/2006 rendelet 12. cikkének (5) bekezdése alapján elfogadott végrehajtási intézkedés, nem tartalmazhat a határőrök számára a kényszerítő eszközök alkalmazásának hatáskörét biztosító szabályokat, amelyek elfogadása az uniós jogalkotó saját felelősségi körébe tartozó politikai választásokat tesz szükségessé, mivel az a különböző érintett érdekeknek a többszörös értékelés alapján történő mérlegelését feltételezi. Továbbá, e rendelkezések, amelyek a közhatalmi jogosítványoknak a határőrök számára történő biztosítására vonatkoznak, az érintett személyek olyan fontosságú alapvető jogaiba jelenthetnek beavatkozást, hogy ez szükségessé teszi az uniós jogalkotó intézkedését.

(vö. 74., 76., 77. pont és a rendelkező rész 1. pontja)

5.        Lásd a határozat szövegét.

(vö. 88–90. pont)