Language of document : ECLI:EU:C:2012:498

Hotărârea Curții (Camera a treia) din 19 iulie 2012 —
Kaimer și alții/Comisia

(Cauza C‑264/11 P)

„Recurs — Concurență — Înțelegere — Sancțiune — Sectorul fitingurilor din cupru și din aliaj de cupru — Valoarea probantă a declarațiilor date în cadrul politicii de clemență”

1.                     Recurs — Motive — Controlul exercitat de Curte cu privire la aprecierea elementelor de fapt și a elementelor de probă — Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare — Aprecierea existenței unei denaturări în cadrul cauzelor privind înțelegerile [art. 81 alin. (1) CE; art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf] (a se vedea punctele 22‑24 și 31)

2.                     Recurs — Motive — Apreciere eronată a faptelor — Inadmisibilitate — Control exercitat de Curte cu privire la aprecierea elementelor de probă — Excludere, cu excepția cazurilor de denaturare — Apreciere efectuată de Tribunal asupra valorii probante a declarațiilor care provin de la un solicitant de clemență — Chestiune de fapt [art. 81 alin. (1) CE; art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf] (a se vedea punctele 45‑47)

3.                     Recurs — Motive — Necesitatea unei critici precise a unui punct din motivarea Tribunalului [art. 256 TFUE; Statutul Curții de Justiție, art. 58 primul paragraf; Regulamentul de procedură al Curții, art. 112 alin. (1) primul paragraf lit. (c)] (a se vedea punctul 61)

4.                     Recurs — Motive — Motiv invocat pentru prima oară în cadrul recursului — Inadmisibilitate [Regulamentul de procedură al Curții, art. 113 alin. (2)] (a se vedea punctul 65)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 24 martie 2011, Kaimer și alții/Comisia (T‑379/06), prin care Tribunalul a respins în parte acțiunea recurentelor având ca obiect anularea Deciziei C(2006) 4180 final a Comisiei din 20 septembrie 2006 privind o procedură de aplicare a articolului 81 din Tratatul CE și a articolului 53 din Acordul privind SEE referitoare la o înțelegere în sectorul fitingurilor din cupru și din aliaj de cupru sau, cu titlu subsidiar, reducerea amenzii aplicate recurentelor — Denaturare a elementelor de probă — Apreciere eronată a valorii probante a declarațiilor date în cadrul politicii de clemență — Încălcarea articolelor 6 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Dispozitivul

1)

Respinge recursul.

2)

Obligă Kaimer GmbH & Co. Holding KG, Sanha Kaimer GmbH & Co. KG și Sanha Italia Srl la plata cheltuielilor de judecată.