Language of document : ECLI:EU:F:2013:136

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(drugo vijeće)

19. rujna 2013.

Predmet F‑31/13

Luigi Marcuccio

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Članak 34. stavci 1. i 6. Poslovnika – Tužba podnesena telefaksom u roku za tužbu uvećanom za rok od deset dana zbog udaljenosti – Tužba dostavljena putem pošte u idućih deset dana – Nedostatak istovjetnosti između jednog i drugog – Nepravodobnost tužbe“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, koji se primjenjuje na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegovog članka 106.a, kojom L. Marcuccio osobito zahtijeva da Službenički sud poništi odluku Europske komisije kojom je odbijen njegov zahtjev od 1. ožujka 2012., dopunjen 12. ožujka 2012., i odluku kojom je odbijena njegova pritužba od 12. srpnja 2012., i dodijeli mu naknadu štete koja mu je nadvodno počinjena odlukom Komisije od ožujka 2002., kojom je bio premješten iz delegacije Komisije u Luandi (Angola) u sjedište Komisije u Bruxelles (Belgija). Prije dostave izvornika tužbe poštom, telefaksom je 27. ožujka 2013. poslan dokument koji je predstavljen kao preslika izvornika tužbe.

Odluka:      Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena. L. Marcuccio snosit će vlastite troškove.

Sažetak

Sudski postupak – Akt kojim se pokreće postupak – Formalni zahtjevi – Tužba koja je podnesena telefaksom u roku za podnošenje pravnog sredstva – Vlastoručni potpis odvjetnika koji se razlikuje od onoga koji se nalazi na izvorniku koji je poslan poštom – Posljedica – Neuzimanje u obzir dana primitka telefaksa prilikom ocjene poštovanja roka za podnošenje pravnog sredstva

(Poslovnik Službeničkog suda, čl. 34. st. 1. i 6.; Pravilnik o osoblju, čl. 91. st. 3.)

U okviru spora koji se vodi pred Službeničkim sudom, za potrebe redovnog podnošenja bilo kojeg postupovnog akta, odredbe članka 34. Poslovnika Službeničkog suda, a osobito njegov stavak 1. i njegov stavak 6., koji omogućuje podnošenje tužbe telefaksom, zastupniku stranke nameću da vlastoručno potpiše izvornik akta prije slanja istog telefaksom i da taj isti izvornik podnese tajništvu Službeničkog suda najkasnije u sljedećih deset dana.

U tim okolnostima, ako se kasnije pokaže da izvornik akta, koji je bio fizički podnesen tajništvu u roku od deset dana nakon slanja telefaksom, ne sadrži isti potpis kao i onaj koji se nalazi na dokumentu poslanom telefaksom, valja ustvrditi da je tajništvo Službeničkog suda zaprimilo dva različit procesna akta iako potpis potječe od iste osobe. Naime, s obzirom na to da Službenički sud nije dužan provjeravati poklapaju li se dva teksta od riječi do riječi, očito je da, kada je potpis na jednom od dva dokumenta nije istovjetan potpisu na drugom dokumentu, dokument poslan telefaksom nije preslika izvornika akta koji je podnesen poštom.

Osim toga, s obzirom na to da slanje teksta telefaksom ne udovoljava zahtjevima pravne sigurnosti koje nameće članak 34. Poslovnika, dan podnošenja dokumenta poslanog telefaksom ne može se uzeti u obzir u svrhu računanja roka za podnošenje pravnog sredstva.

(t. 19., 20. i 22.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 13. studenoga 2001., F/Revizorski sud, T‑138/01 R, t. 8. i 9.