Language of document : ECLI:EU:F:2013:136

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

(otrā palāta)

2013. gada 19. septembrī

Lieta F‑31/13

Luigi Marcuccio

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts – Pa faksu nosūtīts prasības pieteikums prasības celšanas termiņā, kas noteikts, pamatojoties uz apsvērumiem par attālumu, pagarinot par desmit dienām – Prasības pieteikums, kas nosūtīts pa pastu desmit nākamo dienu laikā – Pirmā un otrā neidentiskums – Novēlota prasība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 160.a pantam, ar ko L. Marcuccio tostarp lūdz, lai Civildienesta tiesa atceltu Eiropas Komisijas lēmumu noraidīt viņa 2012. gada 1. marta lūgumu, kurš papildināts 2012. gada 12. martā, kā arī lēmumu noraidīt viņa 2012. gada 12. jūlija sūdzību, un piešķirtu viņam atlīdzību par zaudējumiem, kas viņam esot nodarīti ar Komisijas 2002. gada marta lēmumu pārcelt viņu citā amatā no Komisijas delegācijas Luandā [Luanda] (Angola) uz Komisijas mītni Briselē (Beļģija). Pirms prasības pieteikuma oriģināla nosūtīšanas pa pastu, 2013. gada 27. martā pa faksu tika nosūtīts dokuments, kas tika pasniegts kā prasības pieteikuma oriģināla kopija

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. L. Marcuccio sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Tiesvedība – Pieteikums par lietas ierosināšanu – Formas prasības – Prasības pieteikums, kas ir iesniegts pa faksu prasības celšanas termiņā – Cita advokāta ar roku izdarīts paraksts, kurš nav parakstījis pa pastu nosūtīto prasības pieteikuma oriģinālu – Sekas – Faksa saņemšanas datuma neņemšana vērā, lai novērtētu, vai ir ievērots prasības celšanas termiņš

(Civildienesta tiesas Reglamenta 34. panta 1. un 6. punkts; Civildienesta noteikumu 91. panta 3. punkts)

Saistībā ar Savienības civildienesta strīdu jebkura procesuālā dokumenta likumīgai iesniegšanai ar Civildienesta Reglamenta 34. panta un it īpaši tā 1. punkta un 6. punkta normām, kurās ir atļauts prasības pieteikumu iesniegt pa faksu, lietas dalībnieka pārstāvim ir noteikts pienākums pirms nosūtīšanas pa faksu pašrocīgi parakstīt šī dokumenta oriģinālu, un iesniegt šo pašu oriģinālu Civildienesta tiesas kancelejā, vēlākais, desmit nākamo dienu laikā.

Šajos apstākļos, ja ar atpakaļejošu spēku izrādās, ka uz dokumenta oriģināla, kas faktiski ir iesniegts kancelejā desmit dienu laikā pēc nosūtīšanas pa faksu, nav tāda paša paraksta, kā uz dokumenta, kurš nosūtīts pa faksu, tad ir jākonstatē, ka Civildienesta tiesas kancelejā ir saņemti divi dažādi procesuālie dokumenti, pat ja tos parakstījusi tā pati persona. Tiktāl, ciktāl Civildienesta tiesai nav jāpārbauda, vai viens un otrs teksts vārds vārdā sakrīt, ir acīmredzams, ka tad, ja paraksts, kas ir uz kāda no abiem dokumentiem, nav identisks parakstam uz otra dokumenta, pa faksu nosūtītais dokuments nav pa pastu nosūtītā procesuālā dokumenta oriģināla kopija.

Turklāt, ja pa faksu sūtītā teksta nosūtīšana neatbilst Reglamenta 34. pantā izvirzītajiem tiesiskās noteiktības nosacījumiem, tad pa faksu nosūtītā dokumenta iesniegšanas datums nevar tikt ņemts vērā, lai būtu ievērots prasības celšanas termiņš.

(skat. 19., 20. un 22. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2001. gada 13. novembris, T‑138/01 R F/Revīzijas palāta, 8. un 9. punkts.