Language of document : ECLI:EU:F:2013:136

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a doua)

19 septembrie 2013

Cauza F‑31/13

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Articolul 34 alineatele (1) și (6) din Regulamentul de procedură – Cerere introdusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii majorat cu termenul pentru considerente de distanță de zece zile – Cerere depusă prin poștă în cele zece zile următoare – Lipsa identității între una și cealaltă – Tardivitate a acțiunii”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Marcuccio solicită în special ca Tribunalul să anuleze decizia Comisiei Europene de respingere a cererii sale din 1 martie 2012, completată la 12 martie 2012, precum și decizia de respingere a reclamației sale din 12 iulie 2012 și să îi acorde repararea prejudiciilor pe care i le‑ar fi produs decizia Comisiei din martie 2002 de a‑i schimba repartizarea de la Delegația Comisiei în Luanda (Angola) la sediul Comisiei de la Bruxelles (Belgia). Depunerea prin poștă a originalului cererii introductive a fost precedată de trimiterea prin fax, la 27 martie 2013, a unui document prezentat ca fiind copia originalului cererii introductive.

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Cerere introductivă depusă prin fax în termenul de introducere a acțiunii – Semnătură olografă a avocatului diferită de cea care figurează pe originalul cererii introductive trimis prin poștă – Consecință – Neluarea în considerare a datei primirii faxului pentru aprecierea respectării termenului de introducere a acțiunii

[Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 34 alin. (1) și (6); Statutul funcționarilor, art. 91 alin. (3)]

În cadrul contenciosului funcției publice a Uniunii, pentru depunerea legală a oricărui act de procedură, dispozițiile articolului 34 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, în special alineatele (1) și (6), care permite depunerea cererii introductive prin fax, impun reprezentantului părții să semneze olograf originalul actului înainte de a‑l transmite prin fax și să depună același original la grefa Tribunalului în următoarele zece zile.

În aceste condiții, dacă se dovedește retroactiv că originalul actului care este depus material la grefă în termen de zece zile de la transmiterea prin fax nu poartă aceeași semnătură ca aceea care figurează pe documentul transmis prin fax, trebuie să se constate că la grefa Tribunalului au fost primite două acte de procedură diferite, chiar dacă semnătura a fost aplicată de aceeași persoană. Astfel, în măsura în care Tribunalului nu îi revine sarcina de a verifica dacă cele două texte coincid cuvânt cu cuvânt, este evident că, atunci când semnătura aplicată pe unul dintre cele două documente nu este identică cu semnătura aplicată pe celălalt, documentul trimis prin fax nu este copia originalului actului care a fost depus prin poștă.

Pe de altă parte, dacă transmiterea textului trimis prin fax nu îndeplinește condițiile de securitate juridică impuse de articolul 34 din Regulamentul de procedură, data depunerii documentului trimis prin fax nu poate fi luată în considerare la analiza respectării termenului de introducere a acțiunii.

(a se vedea punctele 19, 20 și 22)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 13 noiembrie 2001, F/Curtea de Conturi, T‑138/01 R, punctele 8 și 9