Language of document : ECLI:EU:F:2013:141

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

20 septembrie 2013

Cauza F‑99/11

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Remunerație – Plata remunerației restante – Interesul de a exercita acțiunea – Acțiune vădit inadmisibilă”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Marcuccio solicită în esență anularea deciziei prin care Comisia Europeană a respins cererea sa din 20 august 2010 de plată a unui rest de remunerație pentru perioada 1 iunie 2005-31 iulie 2010

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

Funcționari – Acțiune introdusă de funcționari – Interesul de a exercita acțiunea – Necesitatea existenței unui interes născut și actual – Apreciere la momentul introducerii acțiunii – Acțiune care poate aduce un beneficiu reclamantului

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

Pentru ca un funcționar sau un fost funcționar să aibă dreptul, în cadrul unei acțiuni formulate în temeiul articolelor 90 și 91 din statut, să solicite anularea unui act care îl lezează, în sensul articolului 90 alineatul (2) din statut, acesta trebuie să aibă, la momentul formulării acțiunii, un interes născut și actual, suficient de important pentru a obține anularea acestui act, un astfel de interes presupunând ca cererea să fie susceptibilă, prin rezultatul său, să îi confere un avantaj.

(a se vedea punctul 22)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 29 noiembrie 2006, Agne‑Dapper și alții/Comisia și alții, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 și T‑139/05, punctul 35 și jurisprudența citată