Language of document : ECLI:EU:F:2013:28

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

28 февруари 2013 година

Дело F‑47/12

M

срещу

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

„Уреждане на спора по взаимно съгласие — Член 69, параграф 1 от Процедурния правилник — Спогодба между страните по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от този договор, с която M иска да бъде отменено решението на Европейската агенция по лекарствата от 15 септември 2011 г. да не предоставя на жалбоподателя обезщетение за инвалидност

Решение: Дело F‑47/12, M/EMA, е заличено от регистъра на Съда на публичната служба вследствие на спогодбата между M и Европейската агенция по лекарствата. M и Европейската агенция по лекарствата понасят съдебните разноски в съответствие с постигнатата между тях спогодба.

Резюме

Искове и жалби на длъжностните лица — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69, параграф 3 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)