Language of document : ECLI:EU:F:2013:28

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

28. veebruar 2013

Kohtuasi F‑47/12

M

versus

Euroopa Ravimiamet (EMA)

Vaidluse lahendamine kompromissiga – Kodukorra artikli 69 lõige 3 – Poolte kokkulepe Avaliku teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega M palub tühistada 15. septembri 2011. aasta otsuse, millega Euroopa Ravimiamet (EMA) keeldus talle maksmast invaliidsustoetust.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑47/12: M vs. EMA Avaliku Teenistuse Kohtu registrist tulenevalt M‑i ja Euroopa Ravimiameti vahelisest kokkuleppest. M ja Euroopa Ravimiamet kannavad kohtukulud vastavalt kokkuleppele.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 69 lõige 3)