Language of document : ECLI:EU:F:2013:28

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE EERSTE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN DE EUROPESE UNIE

28 februari 2013

Zaak F‑47/12

M

tegen

Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

„Minnelijke regeling van geschil – Artikel 69, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering – Akkoord tussen partijen op initiatief van het Gerecht – Doorhaling”

Betreft:      Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee M vraagt om nietigverklaring van het besluit van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) van 15 september 2011 houdende weigering om hem een invaliditeitsuitkering toe te kennen.

Beslissing: Zaak F‑47/12, M/EMA wordt doorgehaald in het register van het Gerecht naar aanleiding van het tussen M en het Europees Geneesmiddelenbureau bereikte akkoord. M en het Europees Geneesmiddelenbureau dragen de kosten volgens het tussen hen gesloten akkoord.

Samenvatting

Beroepen van ambtenaren – Minnelijke regeling van het geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in het register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69, lid 3)