Language of document : ECLI:EU:F:2013:28

SKLEP PREDSEDNIKA PRVEGA SENATA
SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

z dne 28. februarja 2013

Zadeva F‑47/12

M

proti

Evropski agenciji za zdravila (EMA)

„Sporazumna rešitev spora – Člen 69(1) Poslovnika – Sporazum strank na pobudo Sodišča za uslužbence – Izbris“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE na podlagi njenega člena 106a, s katero M predlaga razglasitev ničnosti odločbe z dne 15. septembra 2011, s katero mu je Evropska agencija za zdravila (EMA) zavrnila pravico do invalidnine.

Odločitev: Zadeva F‑47/12, M proti EMA, se na podlagi sporazuma med M in Evropsko agencijo za zdravila izbriše iz vpisnika Sodišča za uslužbence. M in Evropska agencija za zdravila nosita stroške v skladu s svojim dogovorom.

Povzetek

Pritožbe uradnikov – Sporazumna rešitev spora pred Sodiščem za uslužbence – Izbris iz vpisnika

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 69(3))