Language of document : ECLI:EU:F:2013:32

ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(τρίτο τμήμα)

της 11ης Μαρτίου 2013

Υπόθεση F‑17/12

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Άρθρο 34, παράγραφοι 1 και 6, του Κανονισμού Διαδικασίας — Δικόγραφο προσφυγής το οποίο κατατέθηκε εμπροθέσμως διά τηλεομοιοτυπίας — Χειρόγραφη υπογραφή του δικηγόρου που διαφέρει από εκείνη επί του πρωτοτύπου του ταχυδρομικώς αποσταλέντος δικογράφου της προσφυγής — Εκπρόθεσμο της προσφυγής — Προδήλως απαράδεκτο»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί, κατ’ ουσίαν, την αποκατάσταση της ζημίας που ισχυρίζεται ότι υπέστη εξαιτίας της διάρκειας της σχετικής με την από 25 Νοεμβρίου 2002 αίτησή του διαδικασίας. Της μέσω ταχυδρομείου καταθέσεως του πρωτοτύπου του δικογράφου της προσφυγής προηγήθηκε, στις 8 Φεβρουαρίου 2012, η αποστολή διά τηλεομοιοτυπίας στη Γραμματεία του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, όπου παρελήφθη αυθημερόν, ενός εγγράφου που παρουσιάσθηκε ως αντίγραφο του πρωτοτύπου του ταχυδρομικώς αποσταλέντος δικογράφου της προσφυγής.

Απόφαση: Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο L. Marcuccio φέρει τα δικαστικά του έξοδα και τα δικαστικά έξοδα της Επιτροπής.

Περίληψη

1.      Ένδικη διαδικασία — Εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Χειρόγραφη υπογραφή δικηγόρου — Ουσιαστικός κανόνας αυστηρής εφαρμογής — Δεν υφίσταται — Απαράδεκτο

(Οργανισμός του Δικαστηρίου, άρθρα 19, εδ. 3, και 21, εδ. 1, και παράρτημα I, άρθρο 7 § 1· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34 § 1)

2.      Ένδικη διαδικασία — Εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Δικόγραφο προσφυγής το οποίο κατατέθηκε εμπροθέσμως διά τηλεομοιοτυπίας — Χειρόγραφη υπογραφή του δικηγόρου που διαφέρει από εκείνη επί του πρωτοτύπου του ταχυδρομικώς αποσταλέντος δικογράφου της προσφυγής — Συνέπεια — Δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παραλαβής της τηλεομοιοτυπίας για τον έλεγχο της τηρήσεως της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 34· Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 91 § 3)

1.      Από το άρθρο 19, τρίτο εδάφιο, και από το άρθρο 21, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου προκύπτει ότι κάθε προσφεύγων πρέπει να εκπροσωπείται από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί επί τούτου και ότι, κατά συνέπεια, τα δικαστήρια της Ένωσης μπορούν να επιληφθούν εγκύρως μόνον αν το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο υπογράφεται από το πρόσωπο αυτό. Βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 1, του παραρτήματος I του ίδιου Οργανισμού του Δικαστηρίου, οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται επίσης στη διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Ούτε ο Οργανισμός του Δικαστηρίου, ούτε ο Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης προβλέπουν κάποια παρέκκλιση ή εξαίρεση από την υποχρέωση αυτή.

Πράγματι, η απαίτηση περί χειρόγραφης υπογραφής του εκπροσώπου του προσφεύγοντος αποσκοπεί, για λόγους ασφάλειας δικαίου, στη διασφάλιση της αυθεντικότητας του δικογράφου της προσφυγής και στον αποκλεισμό του κινδύνου να μην αποτελεί το έγγραφο αυτό το έργο του δικηγόρου ή του συμβούλου που έχει εξουσιοδοτηθεί επί τούτου. Με τον τρόπο αυτό ο τελευταίος εκπληρώνει, ως αρωγός της δικαιοσύνης, τον ουσιαστικό ρόλο που του αναθέτουν ο Οργανισμός του Δικαστηρίου και ο Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, καθότι καθιστά δυνατή, μέσω των υπηρεσιών του, την πρόσβαση του προσφεύγοντος στο εν λόγω δικαστήριο. Ως εκ τούτου, η απαίτηση αυτή πρέπει να θεωρείται ουσιώδης τύπος και να αποτελεί αντικείμενο αυστηράς εφαρμογής, οπότε η μη τήρησή της να συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφυγής.

(βλ. σκέψεις 22 και 23)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 5 Δεκεμβρίου 1996, C‑174/96 P, Lopes κατά Δικαστηρίου, σκέψη 8 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

ΓΔΕΕ: 23 Μαΐου 2007, T‑223/06 P, Κοινοβούλιο κατά Eistrup, σκέψεις 50 έως 52

2.      Στο πλαίσιο της επιλύσεως διαφορών της δημόσιας διοικήσεως της Ένωσης, για την κατάθεση του πρωτοτύπου κάθε διαδικαστικού εγγράφου εντός των τασσόμενων προθεσμιών το άρθρο 34 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης δεν επιτρέπει στον εκπρόσωπο του οικείου διαδίκου να θέτει δύο διαφορετικές χειρόγραφες υπογραφές, έστω αυθεντικές, τη μία στο έγγραφο που αποστέλλεται διά τηλεομοιοτυπίας στη Γραμματεία του εν λόγω Δικαστηρίου και την άλλη στο πρωτότυπο που θα αποσταλεί ταχυδρομικώς ή θα κατατεθεί ιδιοχείρως στην εν λόγω Γραμματεία.

Υπό τις συνθήκες αυτές, εάν είναι προφανές ότι το πρωτότυπο του εγγράφου, το οποίο κατατέθηκε ιδιοχείρως στη γραμματεία εντός δέκα ημερών από την αποστολή διά τηλεομοιοτυπίας αντιγράφου αυτού στο Δικαστήριο Δημóσιας Διοίκησης, δεν φέρει την ίδια υπογραφή με εκείνη επί του διά τηλεομοιοτυπίας διαβιβασθέντος εγγράφου, διαπιστώνεται ότι στη Γραμματεία του εν λόγω Δικαστηρίου περιήλθαν δύο διαφορετικά διαδικαστικά έγγραφα, με διαφορετική το καθένα υπογραφή, έστω και αν αμφότερες ετέθησαν από το ίδιο πρόσωπο. Δεδομένου ότι η διαβίβαση του διά τηλεοµοιοτυπίας αποσταλέντος κειμένου δεν πληροί τους όρους ασφάλειας δικαίου που επιβάλλει το άρθρο 34 του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, η ημερομηνία διαβιβάσεως του διά τηλεοµοιοτυπίας αποσταλέντος εγγράφου δεν είναι δυνατόν να λαμβάνεται υπόψη για την τήρηση της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής.

Εξάλλου, η προθεσμία ασκήσεως προσφυγής καθορίζεται στο άρθρο 91, παράγραφος 3, του ΚΥΚ, από το οποίο δεν μπορεί να αποκλίνει ο Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης. Κατά συνέπεια, το πρωτότυπο του δικογράφου της προσφυγής πρέπει να έχει καταρτισθεί το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής. Από την άποψη αυτή, η αποστολή διά τηλεοµοιοτυπίας δεν είναι μόνον τρόπος διαβιβάσεως, αλλά επιτρέπει επίσης να αποδειχθεί ότι το πρωτότυπο του δικογράφου της προσφυγής που περιήλθε εκπροθέσμως στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού είχε ήδη καταρτισθεί εντός της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής.

(βλ. σκέψεις 25 έως 27)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 22 Σεπτεμβρίου 2011, C‑426/10 P, Bell & Ross BV κατά ΓΕΕΑ, σκέψεις 37 έως 43