Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgien) den 5. februar 2014 – Openbaar Ministerie mod Marc Emiel Melanie De Beuckeleer m.fl.

(Sag C-56/14)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Openbaar Ministerie

Sagsøgte: Marc Emiel Melanie De Beuckeleer, Michiel Martinus Zeeuws og Staalbeton NV/SA

Præjudicielt spørgsmål

Er forpligtelsen til at afgive en forudgående Limosaerklæring for arbejdstagere som omhandlet i artikel 137 til 152 i rammeloven af 27. december 2006 uforenelig med den ved artikel 49 EF og artikel 56 TEUF sikrede frie udveksling af tjenesteydelser?