Language of document :

Presuda Službeničkog suda (treće vijeće) od 9. travnja 2014. – Rouffaud protiv EEAS-a

(Predmet F-59/13)1

(Javna služba – Član ugovornog osoblja za pomoćne poslove – Promjena ugovora – Predsudski postupak – Konzistentnost između razloga istaknutih u administrativnom postupku i tužbenih razloga – Izmjena osnove osporavanja)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Tužitelj: Thierry Rouffaud (Ixelles, Belgija) (zastupnici: u početku A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi i D. Abreu Caldas, odvjetnici, potom S. Orlandi i D. Abreu Caldas, odvjetnici)

Tuženik: Europska služba za vanjsko djelovanje (EEAS) (zastupnici: S. Marquardt i M. Silva, agenti)

Predmet

Zahtjev da se poništi odluka kojom je odbijen zahtjev tužitelja kojim je tražio da se njegovi uzastopno zaključeni ugovori o radu na određeno vrijeme pretvore u ugovor na neodređeno vrijeme i da se vrijeme koje je proveo kao član ugovornog osoblja za pomoćne poslove prizna kao vrijeme koje je proveo kao član ugovornog osobljaIzreka presudeTužba se odbija.T. Rouffaud snosi svoje troškove te mu se nalaže snošenje troškova Europske službe za vanjsko djelovanje.