Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 9. aprila 2014 – Colart in drugi proti Parlamentu

(Zadeva F-87/13)1

(Javni uslužbenci – Zastopanje osebja – Okvirni sporazum med Parlamentom in sindikalnimi ali poklicnimi organizacijami institucije –Izvršilni odbor sindikata –Spor znotraj sindikata glede legitimnosti in identitete oseb, ki sestavljajo izvršilni odbor – Pravica dostopa do elektronske pošte, ki je na voljo sindikatu institucije – Zavrnitev institucije, da ponovno podeli pravice in/ali prekliče vse pravice dostopa do elektronske pošte – Procesno upravičenje – Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Philippe Colart in drugi (Bastogne, Belgija) (zastopnika: A. Salerno in B. Cortese, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: O. Caisou-Rousseau in M. Ecker, zastopnika)Predmet Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Evropskega parlamenta o novi ureditvi pravice dostopa do elektronskega poštnega predala sindikata SAFE Izrek1.    Tožba se kot očitno nedopustna zavrže.2.    P. Colart, J.-M. Bras, S. Corthout, D. Decoutere, G. Dony, L. Garzone, Y. Kemmerling-Linssen,G. Manzella in P. Vienne     nosijo svoje stroške in stroške, ki jih je priglasil Evropski parlament.