Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 10 април 2014 г. — Nieminen/Съвет

(Дело F-81/12)1

(Публична служба — Повишаване — Процедура по повишаване за 2010 г. — Процедура по повишаване за 2011 г. — Решение да не се повишава жалбоподателят — Задължение за мотивиране — Съпоставяне на заслугите — Администратори, назначени на длъжности за лингвисти и администратори, назначени на други длъжности, освен за лингвисти — Квоти за повишаване — Устойчивост на заслугите във времето)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Risto Nieminen (Kraainem, Белгия) (представители: първоначално C. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, адвокати, впоследствие C. Abreu Caldas, S. Orlandi и J.-N. Louis, адвокати)

Ответник: Съвет на Европейския съюз (представители: J. Herrmann и M. Bauer)ПредметЖалба за отмяна на решенията за неповишаване на жалбоподателя в степен AD 12 в рамките на процедурите по повишаване за 2010 г. и 2011 г.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Nieminen да заплати направените от Съвета на Европейския съюз съдебни разноски, както и да понесе направените от самия него съдебни разноски.