Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. dubna 2014 – Nieminen v. Rada

(Věc F-81/12)1

„Veřejná služba – Povýšení – Povyšovací řízení 2010 – Povyšovací řízení 2011 – Rozhodnutí nepovýšit žalobce – Povinnost uvést odůvodnění – Srovnávací přezkum zásluh – Administrátoři v jazykové funkční skupině a administrátoři v jiných funkčních skupinách – Kvóty pro povýšení – Konstantní trvání zásluh“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Risto Nieminen (Kraainem, Belgie) (zástupci: původně C. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti, poté C. Abreu Caldas, S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: J. Herrmann a M. Bauer, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy AD 12 za hodnotící období 2010 a 2011. Výrok rozsudkuŽaloba se zamítá.Risto Nieminen ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Radou Evropské unie.