Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 10. aprilli 2014. aasta otsus – Nieminen versus nõukogu

(kohtuasi F-81/12)1

(Avalik teenistus – Edutamine – 2010. aasta edutamine – 2011. aasta edutamine – Otsus jätte hageja edutamata – Põhjendamiskohustus – Teenete võrdlev hindamine – Administraatorid, kes täidavad keelevaldkonna ülesandeid, ja administraatorid, kes täidavad muid kui keelevaldkonna ülesandeid – Edutamise piirarvud – Teenete ajaline jätkumine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Risto Nieminen (Kraainem, Belgia) (esindajad: advokaadid C. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal, hiljem advokaadid C. Abreu Caldas, S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: J. Herrmann ja M. Bauer)

Ese

Nõue tühistada otsused jätta hageja 2010. ja 2011. aasta edutamise raames palgaastmele AD 12 edutamata.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta R. Niemineni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 295, 29.9.2012, lk 34.