Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 10.4.2014 – Nieminen v. neuvosto

(Asia F-81/12)1

(Henkilöstö – Ylennys – Ylennyskierros 2010 – Ylennyskierros 2011 – Päätös jättää kantaja ylentämättä – Perusteluvelvollisuus – Ansioiden vertailu – Kielten alan tehtävissä toimivat hallintovirkamiehet ja muissa kuin kielten alan tehtävissä toimivat hallintovirkamiehet – Ylennyskiintiöt – Ansioiden ajallinen jatkuvuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Risto Nieminen (Kraainem, Belgia) (edustajat: aluksi asianajajat C. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal, sittemmin asianajajat C. Abreu Caldas, S. Orlandi ja J.-N. Louis)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: J. Herrmann ja M. Bauer)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus kumota päätökset, joilla kantaja jätetään ylentämättä palkkaluokkaan AD 12 ylennyskierroksilla 2010 ja 2011.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Risto Nieminen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin neuvoston oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 295, 29.9.2012, s. 34.