Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Nieminen/Padome

(lieta F-81/12) 1

Civildienests – Paaugstināšana amatā – 2010. gada paaugstināšana amatā – Lēmums nepaaugstināt amatā prasītāju – Pienākums norādīt pamatojumu – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Administratori, kas veic lingvistu darbu, un administratori, kas veic darbu, kas nav lingvista darbs – Amatā paaugstināšanas kvotas – Konstantums nopelnu ilgumā

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Risto Nieminen (Kraainem, Beļģija) (pārstāvji – sākotnēji C. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti, vēlāk C. Abreu Caldas, S. Orlandi un J.-N. Louis, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – J. Herrmann un M. Bauer)PriekšmetsPrasība atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā AD 12 pakāpē, īstenojot 2010. un 2011. gada amatā paaugstināšanuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt;R. Nieminen sedz savus un atlīdzina Eiropas Savienības Padomes tiesāšanās izdevumus.