Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 april 2014 – Nieminen / Raad

(Zaak F-81/12)1

(Openbare dienst – Bevordering – Bevorderingsronde 2010 – Bevorderingsronde 2011 – Besluit om verzoeker niet te bevorderen – Motiveringsplicht – Vergelijking van verdiensten – Administrateurs tewerkgesteld in taalkundige functies en administrateurs tewerkgesteld in andere dan taalkundige functies – Bevorderingsquota – Bestendigheid in duur van verdiensten)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Risto Nieminen (Kraainem, Brussel) (vertegenwoordigers: aanvankelijk C. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten, vervolgens C. Abreu Caldas, S. Orlandi en J.-N. Louis, advocaten)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: J. Herrmann en M. Bauer, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de besluiten om verzoeker in het kader van de bevorderingsrondes 2010 en 2011 niet naar de rang AD 12 te bevorderen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Nieminen draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Raad van de Europese Unie.

____________

____________

1     PB C 295 van 29.9.2012, blz. 34.