Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 10. apríla 2014 – Nieminen/Komisia

(vec F-81/12)1

(Verejná služba – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2010 – Povyšovanie za rok 2011 – Rozhodnutie o nepovýšení žalobcu – Povinnosť odôvodnenia – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Administrátori pridelení na lingvistické funkcie a administrátori vykonávajúci iné ako lingvistické funkcie – Kvóty pre povýšenie – Stálosť trvania zásluh)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Risto Nieminen (Kraainem, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne C. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti, neskôr C. Abreu Caldas, S. Orlandi a J.-N. Louis, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie (v zastúpení: J. Herrmann a M. Bauer, splnomocnení zástupcovia)Predmet veciNávrh na zrušenie rozhodnutí nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 12 pri povyšovaniach za rok 2010 a 2011Výrok rozsudkuŽaloba sa zamieta.Risto Nieminen znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Rada Európskej únie.