Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 10. dubna 2014 – Strack v. Komise

(Věc F-61/09)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

____________

1    Úř. věst. C 193, 15.8.2009, s. 36.