Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-10 ta’ April 2014 – Strack vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-61/09) 1

Lingwa tal-kawża : il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

____________

1 ĠU C 193, 15.08.2009, p. 36.