Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 10 april 2014 – Strack mot kommissionen

(Mål F-61/09)(1 )

Rättegångsspråk: tyska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

____________

1     EUT C 193, 15.8.2009, s.36.