Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 10. april 2014 – Camacho-Fernandes mod Kommissionen

(Sag F-16/13) 1

(Personalesag – tjenestemænd – social sikring – artikel 73 i vedtægten – erhvervssygdom – udsættelse for asbest og andre materialer – lægeudvalg – afslag på anerkendelse af, at det var en erhvervssygdom, som var skyld i tjenestemandens død – lovligheden af lægeudvalgets udtalelse – kollegialitetsprincip – mandat – begrundelse – ligebehandlingsprincippet)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portugal) (ved advokat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og V. Joris, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den afgørelse, som blev truffet at afregningskontoret for den fælles sygesikringsordning, for så vidt som ordlyden af udkastet til afgørelsen om afslag på ansøgningen om at anerkende den sygdom, som tog livet af sagsøgerens ægtefælle, der var forhenværende tjenestemand, som en erhvervssygdom, heri stadfæstes

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes

Ivo Camacho-Fernandes bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger

____________

____________

1 EUT C 108 af 13.4.2013, s. 40.