Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. aprīļa spriedums – Camacho-Fernandes/Komisija

(lieta F-16/13) 1

Civildienests – Ierēdņi – Sociālais nodrošinājums – Civildienesta noteikumu 73. pants – Arodslimība – Pakļaušana azbesta un citu vielu iedarbībai – Ārstu komisija – Atteikums atzīt par arodslimību tādu slimību, kas izraisījusi ierēdņa nāvi – Ārstu komisijas slēdziena tiesiskums – Koleģialitātes princips – Pilnvara – Pamatojums – Vienlīdzīgas attieksmes princips

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portugāle) (pārstāvis – N. Lhoëst, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un V. Joris)

Priekšmets

Prasība atcelt Kopējās veselības apdrošināšanas sistēmas lēmumu, ciktāl tas apstiprina lēmumprojektu, ar kuru noraidīts lūgums atzīt par arodslimību tādu slimību, kas izraisījusi prasītāja sievas, bijušās ierēdnes, nāviRezolutīvā daļa:prasību noraidīt,I. Camacho-Fernandes sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.