Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 aprilie 2014 – Camacho-Fernandes/Comisia

(Cauza F-16/13)1

(Funcție publică – Funcționari – Asigurări sociale – Articolul 73 din statut – Boală profesională – Expunere la azbest și la alte substanțe – Comisie medicală – Refuz de a recunoaște originea profesională a bolii care a cauzat decesul funcționarului – Legalitatea avizului comisiei medicale – Principiul colegialității – Mandat – Motivare – Principiul egalității de tratament)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portugalia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și V. Joris, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Sistemului Comun de Asigurări de Sănătate în măsura în care confirmă conținutul proiectului de decizie de respingere a cererii de recunoaștere a originii profesionale a bolii care a cauzat decesul soției reclamantului, fostă funcționarăDispozitivulRespinge acțiunea.Domnul Camacho-Fernandes suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.