Language of document :

Rettens dom af 25. marts 2014 – Deutsche Bank mod KHIM (Leistung aus Leidenschaft)

(Sag T-539/11) 1

(EF-varemærker – ansøgning om EF-ordmærket Leistung aus Leidenschaft – varemærke bestående af et reklameslogan – absolut registreringshindring – mangel på fornødent særpræg – artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 – ligebehandling – begrundelsespligt – beviser fremlagt for første gang for Retten)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Deutsche Bank AG (Frankfurt-am-Main, Tyskland) (ved advokaterne R. Lange, T. Götting og G. Hild)

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (ved G. Schneider, som befuldmægtiget)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 3. august 2011 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 188/2011-4) vedrørende en ansøgning om registrering af ordtegnet Leistung aus Leidenschaft som EF-varemærke

Konklusion

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

Deutsche Bank AG betaler sagens omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 13 af 14.1.2012.