Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 25.3.2014 – Deutsche Bank v. SMHV (Leistung aus Leidenschaft)

(Asia T-539/11)1

(Yhteisön tavaramerkki – Hakemus sanamerkin Leistung aus Leidenschaft rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Tavaramerkki, joka koostuu mainoslauseesta – Ehdottomat hylkäysperusteet – Erottamiskyvyn puuttuminen – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta – Yhdenvertainen kohtelu – Perusteluvelvollisuus – Näyttö, joka on esitetty ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Deutsche Bank AG (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat R. Lange, T. Götting ja G. Hild)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (asiamies: G. Schneider)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 3.8.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 188/2011-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Leistung aus Leidenschaft rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Deutsche Bank AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1     EUVL C 13, 14.1.2012.